Handlingsplan
Sist oppdatert 11. mars 2014

Visjon:
Sammen for Oppegård

Virksomhetsidé:
OIR skal være en aktiv og synlig arena for samarbeid idrettslagene imellom og mellom idrettslag og offentlige myndigheter for økt aktivitetsnivå og livskvalitet i lokalsamfunnet.

Verdigrunnlag:
Demokrati – fellesskap – lojalitet glede

Strategiske valg:
Være gode støttespillere for idrettslagene i Oppegård
Nettverksbygging
Kompetanseheving

Suksesskriterier:
Oppfattes som bidragsyter til lokalsamfunnet
Konstruktivt og løsningsorientert samarbeid
Prioritere det viktigste for fellesskapet
Informasjon og åpenhet
Rettferdighet

Powered by: Bloc