Årsmøte i Oppegård idrettsråd avholdes 14. mars 2016

Postet av Oppegård Idrettsråd den 23. Des 2015

Innkalling til Årsmøte for Oppegård Idrettsråd 14. mars 2016

Velkommen til årsmøtet i Oppegård idrettsråd 14. mars kl. 19:00 i Kolbotn IL klubbhus, Kongeveien 44, 1412 Sofiemyr.

SAKSPAPIRER ligger under fanen "årsmøte".

---

I henhold til Idrettsrådets lov §9 kan lagene møte med følgende representasjon:

  • Lag med opp til 1000 medlemmer 2 representanter
  • Lag med opp til 2000 medlemmer 3 representanter
  • Lag med mer enn 2000 medlemmer 4 representanter
  • Bedriftsidretten kan møte med 2 representanter for inntil 5 bedriftsidrettslag i kommunen, deretter med 1 representant for hvert påbegynt 5. lag – maksimalt 12 representanter

Representantene må være valgt på årsmøtene i egne lag/organisasjoner eller oppnevnt av styrene etter fullmakt. Samarbeidende organisasjoner kan gis observasjonsstatus med talerett.

Agenda for årsmøtet

1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden
3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle årsmeldingen.
5. Behandle OIRs regnskap i revidert stand.
6. Behandle handlingsplan og innkomne forslag.
7. Vedta budsjett.
8. Vedta ny lov for Oppegård Idrettsråd
9. Foreta følgende valg på:
a) Nestleder, 2 styremedlemmer og varamedlem
b) Revisor og vararevisor.
c) Valgkomite med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Innkalling til Årsmøte for Oppegård idrettsråd 2016.docx


Kolbotn, 7. februar 2016
Med vennlig hilsen
Nina Vøllestad
Leder Oppegård Idrettsråd

Kommentarer

0 Kommentar

Logg inn for å skrive en kommentar.

Powered by: Bloc